PM
LOADMASTER ALFA 100 GRAVEX RDS LOADMASTER 100 Moderní palubní vážicí systém speciálně určený pro kolové nakladače pracující v nejtěžších podmínkách. Vyhovuje směrnicím OIML R51 a R76
Pracovní napětí: Rozmezí pracovních teplot: Přesnost systému: Rozsah snímače talku: Ochrana EMC: Záruka: Ochrana proti prostředí: Velikost dílku: Váživost:
10 – 30 voltů stejnosměrného napětí -20 až +70 °C ± 2% nosnosti nakladače nebo lepší 0 – 250 bar (lze objednat i jiné) vyhovuje směrnici 2004/108/EC 1 rok displej utěsněný na IP54, venkovní snímače IP65 10, 20, 50, 100 kg 500kg/1000kg/2000kg/5000kg/10000kg/15000kg 20000kg/25000kg volba dle kapacity stroje
I CP 300 - lze připojit tiskárnu a tisknout jak údaje o nákladech, tak součty Telemetrie (wi-fi, mobilní telefon, radio) pro rychlý a efektivní přenos dat o nákladu mezi nakladačem a kanceláří Software: Vážní hospodářství
Displej s barevnou dotykovou obrazovkou Vyhovuje směrnicím OIML R51 a R76 Nový dynamický způsob vážení využívající snímače sklonu Kompenzace vlivu teplot hydraulického oleje Cílový náklad Rozeznávání produktu podle polohy GPS Vstup pro couvací kameru Přestavitelná výška v níž se váží Nastavitelná tára Možnost odsypávat se „živým displejem" v libovolné poloze nákladu Funkční databáze SQL (Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk). Možnost používat paměti, míchat směsi spolu s funkcí rozsáhlého vyhledávání v pamětech Pět rychlých předvoleb pro opakující se práce WiFi a GPRS připojení (GPRS neboli General Packet Radio Services paketový přenos dat) Statický a dynamický vážící režim pro vážení při zvedání Rozdílené nakládání Vícekanálové a velké (přes všechny kanály) celkové součty Výstup dat XML (Extensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk) přes sériový port, ethernet a USB flash stick Možnost připojení tiskárny s programovatelným výstupem Možnost jemného doladění kalibrace Vlastní zdroj zvukového signálu Tlačítko pozastavení (PAUSE)
používá odolný sedmipalcový barevný dotykový displej a několik dalších tlačítek , čímž vzniklo moderní ergonomické rozhraní pro uživatele. Může obsáhnout deset různých pracovních nářadí např. lžic či vidlí a může být namontován na kolové nakladače, teleskopické manipulátory i na traktorové nakladače. Systém nepřetržitě měří hydraulický tlak, k čemuž může využívat čtyř snímačů. Signály ze snímačů tlaku jsou filtrovány a zpracovávány v rozmezí tzv. vážicího oblouku, který je určován snímači sklonu měřícími úhel hlavního výložníku. Všechny signály jsou zpracovány v inteligentní základní jednotce GRAVEX RDS a výsledný údaj o hmotnosti je odesílán do jednotky s displejem vkabině stroje. Schopnost používat strukturovaný dotazovací jazyk (SQL) spolu s osmi referenčními poli umožňuje téměř neomezené vkládání různých produktů, odběratelů, vozidel, dopravců, umístění, destinací , namíchaných směsí a poznámek. Míchání směsí může mít neomezený počet jak směsí tak jejich složek. Video vstup jednotky s displejem dovoluje přepnout displej do zobrazování couvacího režimu. Tím je dána možnost odstranit z kabiny jednu obrazovku, což významně šetří cenný prostor, zejména v kabinách moderních nakladačů. Rozsáhlá prodejní, servisní síť a technická podpora od distributorů GRAVEX RDS.
NOVÝ LOADMASTER 100
LOADMASTER 100 je zcela nový vážicí systém. Je postavený na datové sběrnici (CAN BUS). Kombinací špičkových snímačů a techniky zpracování signálů představuje mezník ve vývoji oboru. Poskytuje přesnou a konzistentní informaci o hmotnosti nakládaného materiálu. Při neustále rostoucím důrazu na produktivitu práce, byl LOADMASTER 100 navržen tak, abypracoval v prostředí s nejvyššími nároky na rychlost práce při nakládání a v nejtěžších pracovních podmínkách. Kompenzuje vliv nerovného a svažitého terénu omezeného prostoru. Tím snižuje délku nakládacích cyklů a maximalizuje výkon v tunách za hodinu. Je-li vozidlo správně naloženo hned napoprvé, odstraní se ztráty a prostoje způsobené přeložením nebo nedoložením, včetně zvýšené spotřeby paliva a opotřebení strojů a pneumatik.
MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ SYSTÉMU:
VLASTNOSTI
Loadmaster alfa 100
Přehledně uspořádaný displej umožňuje intuitivní ovládání Vynikající přesnost a opakovatelnost vážení v obtížných terénních a pracovních podmínkách Přesné vážení při normálních pracovních teplotách Nastavení cílové hodnoty pro jednotlivé produkty zajišťuje správné naložení vozidla nebo produktu Automatická volba produktu Jedna obrazovka se dvěma funkcemi Přizpůsobitelný pro různé specifické aplikace Netto vážení na paletách a v kontejnerech V hromadě nebo nad vozidlem Snadné zapojení do podnikového informačního systému (ERP) Přesné vedení záznamů, snadná dohledatelnost a řízení zásob Několik aktivních nakládacích operací současně Jedno - nebo obou - směrná komunikace s řídicím střediskem Rychlejší práce Nákladní automobil a přívěs Postupné načítání nákladu až pro deset různých pracovních nářadí, např. lžic nebo vidlí Bezpečná a efektivní práce s daty Vytisknutí součtů a celkových součtů, loga firmy a označení CE produktu Rychlá a snadná úprava kalibrace, aby odpovídala místní (referenční) mostové váze Nastavitelná mez pro varování při přeložení
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře, souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR - více zde
KATALOG KE STAŽENÍ PDF
PŘEDNOSTI
TECHNICKÁ DATA
M
VAHY PRO, s.r.o. BOŘISLAV 159 415 01 TEPLICE

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE VOLEJTE

JEŠTĚ DNES +420 775151519

N GRAVEX TM