PM
LIFTLOG 1000 GRAVEX RDS LIFTLOG 1000 GRAVEX™ RDS LIFTLOG 1000 V době, kdy neustále rostou nároky na produktivitu a rychlost nakládání, je nový LIFTLOG 1000 hospodárný vážicí prostředek, který zkracuje dobu vážicích cyklů a maximalizuje výkon měřený v tunách za hodinu.
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře, souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR - více zde
KATALOG KE STAŽENÍ PDF
Technická data
LIFTLOG 1000
TECHNICKÁ DATA
Pracovní napětí (napájení): Přesnost systému: Ochrana: Těsnost: Záruka: Velikost dílku: Váživost:
12 voltů, stejnosměrného napětí +/- 0,5% CHV (celkové hmotnosti) Základní jednotka IP67Plná RFI/EMI ochrana EN ISO 14982:1982 IP67 2 roky 10, 20, 50, 100 kg 500kg/1000kg/2000kg/5000kg/10000kg/15000kg/ 20000kg/25000kg volba dle kapacity stroje
Liftlog 1000 je snadno použitelný výrobek speciálně zkonstruovaný pro vysokozdvižné vozíky pracující v prostředí expedičních dvorů nebo skladů. Vážení přímo na vysokozdvižném vozíku odstraňuje potřebu jízd ke stacionární váze, která je často dosti vzdálená od místa nakládání. Správné naložení hned napoprvé vylučuje dodatečné jízdy k místu skladování, čímž se snižuje pohyb vozidel, spotřeba paliva a opotřebení pneumatik. LIFTLOG 1000 snímá snímačem tlaku hydraulický tlak ve spouštěcím ventilu a z průběhu tohoto tlaku vypočítává hmotnost nákladu, kterou pak zobrazí na displeji buď v kg, nebo v tunách. Tato hmotnost se potvrdí buď automaticky, nebo manuálně tlačítkem a je přičtena k celkovému součtu a také k velkému součtu. K tomu ještě, když se hmotnost nákladu blíží nebo překračuje bod přetížení stroje, varuje interní zvukový signál (nebo volitelný externí signál) obsluhu o nebezpečné velikosti nákladu. Přibližnou velikost nákladu ukazuje rovněž vodorovná lišta na obrazovce. LIFTLOG 1000 používá 4,3“ barevný resistivní dotykový displej a fyzická tlačítka a poskytuje tak moderní a ergonomické rozhraní. Systém je možné dodatečně namontovat na všechny typy vysokozdvižných vozíků.
Správně zvážené náklady vozidel a kontroly skladů Jasný, přehledný displej umožňuje intuitivní práci Programovatelné hmotnosti palet a kontejnerů pro rychlejší práci Hmotnosti palet, kontejnerů a vážených produktů Celková hmotnost a počet nákladů v čase Urychluje nakládací cyklus Ukládá součty hmotností a počty zdvihů do 100 označitelných pamětí pro 1400 zdvihů, kterým může být přiřazeno nezávislé identifikační označení Bezpečná a efektivní manipulace s daty pro přenos uložených dat do nebo z kanceláře nebo do/z externích paměťových médií Podporuje tiskárnu ICP 300 nebo komunikaci s PC či s modemem s použitím formátů souborů .csv nebo .xml Rychlá a snadná kalibrace tak, aby odpovídala místním referenčním vahám. Funkce chráněná PIN Nastavitelné mezní hodnoty nákladu, při jejichž přiblížení a překročení systém varuje obsluhu. Tím se zvýší bezpečnost při práci. Barevný sloupcový diagram na displeji informuje obsluhu o současném nákladu. V paměti uchovává čas a datum 10 posledních překročení mezních hodnot nákladu a tím identifi kuje ohrožené řidiče a vozíky. Funkce chráněná PIN Rozsáhlá síť distributorů GRAVEX™ RDS pro servis a technickou podporu.
MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU
Liftlog 1000
FUNKCE VÁHY
Přesnost ±0,5% nosnosti vozíku Barevná dotyková obrazovka V paměti uchovává až 50 hodnot táry Brutto nebo netto hodnoty Celkové součty Automatické načítání (sčítání) jednotlivých hmotností Funkce pamětí Komunikace přes SD nebo USB Dva výstupní sériové porty Jemné doladění kalibrace Vnitřní zvukový signál + sloupcový indikátor zatížení Přetížení a jeho záznam Rychlá a snadná instalace a kalibrace
Externí zdroj zvuk. signálu (volitelný) Externí tlačítko ENTER Externí tlačítko VÁŽENÍ Systém je kompatibilní s RDS software ISOSYNC
VAHY PRO, s.r.o. BOŘISLAV 159 415 01 TEPLICE

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE VOLEJTE

JEŠTĚ DNES +420 775151519

N GRAVEX TM