PM
LOADEX 100 GRAVEX RDS LOADEX 100 Cenově výhodný vážicí systém, který se snadno používá a jednoduše instaluje na 360° bagry a to jak na kolové, tak na pásové, k zjišťování hmotnosti materiálu ve lžíci či drapáku.
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře, souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR - více zde
KATALOG KE STAŽENÍ PDF
LOADEX 100
Technická data
GRAVEX RDS LOADEX 100
Technická data
Pracovní napětí: Rozmezí pracovních teplot: Přesnost systému: Rozsah snímače talku: Ochrana EMC: Záruka: Ochrana proti prostředí: Velikost dílku: Váživost:
10 – 30 voltů stejnosměrného napětí -20 až +70 °C ± 3% nosnosti nakladače nebo lepší 0 – 400 bar (lze objednat i jiné) vyhovuje směrnici 2004/108/EC 2 roky displej utěsněný na IP54, venkovní snímače IP65 10, 20, 50, 100 kg 500kg/1000kg/2000kg/5000kg/10000kg/15000kg 20000kg/25000kg volba dle kapacity stroje
Loadex 100 byl navržen pro prostředí, kde je stále důležitější rychlost práce tak, aby maximalizoval pracovní výkon v tunách za hodinu. Naložení správného množství hned napoprvé odstraňuje vracení se vozidel zpátky k místu nakládky, čímž se snižuje intensita pohybu vozidel, spotřeba paliva a opotřebení jak vozidel, tak pneumatik.
Nový Loadex 100 používá 7“ barevný dotykový displej. Spolu s dalšími ovládacími tlačítky představuje moderní a ergonomický interface. V hydraulickém okruhu zvedacích válců bagru jsou instalovány dva snímače tlaku. Další dva snímače tlaku mohou být instalovány na strojích vybavených pomocnými akumulátorovými válci. Signály od snímačů tlaku jsou snímány, filtrovány a korigovány v závislosti na úhlu výložníku určovaném sklonoměrem. Vliv sklonu stroje je kompenzován podle údajů dalšího sklonoměru umístěného na rámu (šasi) stroje. Poloha násady vůči výložníku je měřena mechanickým snímačem úhlu namontovaným u čepu, který spojuje rameno násady s výložníkem. To poskytuje rychlé a přesné měření úhlu, které není zatíženo ani gravitačními, ani setrvačnými silami od zrychlení. Je-li systém používán v dynamickém režimu, jsou tlaky snímány a vyhodnocovány v nastaveném rozmezí zvedání. Může být použit i ve statickém vážicím režimu, kdy výložník může být buď zvednut do nastavené vážicí polohy, v níž je tlak odečten a zpracován, nebo určován v libovolné poloze výložníku v režimu s „živým“ displejem. Jak při dynamickém, tak při statickém vážení je vážicí poloha nastavitelná řidičem bagru tak, aby nejlépe vyhovovala prováděné práci. Což dovolí používat stroj co nejefektivněji. Součástí systému je rovněž snímač teploty oleje, který poskytuje údaje pro teplotní kompenzaci. Využívá se ultrasonická technologie pro spolehlivou a přesnou kompenzaci polohy lžíce ( patent je v řízení). Všechny výpočty jsou prováděny ve vážicím modulu Loadex 100. Výsledné údaje sou odesílány prostřednictvím CAN protokolu do koncové jednotky Loadex 100 v kabině. Informace o nákladu a informace uchovávané v pamětech jsou ukládány v koncové jednotce, odkud mohou být dále distribuovány do tiskárny v kabině, modemu nebo na interní SD kartu. SQL databáze s osmi referenčními poli, poskytuje prakticky neomezené vstupy pro nakládané produkty, odběratele, vozidla, dopravce, místa nakládky, místa doručení, míchané směsi a poznámky. Video vstup pro přepínání na zobrazování dat z couvací kamery odstraňuje potřebu další obrazovky v kabině. Rozsáhlá síť distributorů RDS pro servis a technickou podporu.
VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI SYSTÉMU Displej s barevnou dotykovou obrazovkou. Jasný, přehledně uspořádaný displej umožňuje intuitivní práci. Nová technologie dynamického vážení se sklonoměry a mechanickým snímačem. Nadprůměrná přesnost a opakovatelnost v obtížných pracovních podmínkách a terénech. Volitelná kompenzace vlivu teploty hydraulického oleje. Přesná informace o hmotnosti v rozmezí normálních pracovních teplot. Cílový náklad. Nastavení cílových hodnot pro produkty. Umožňuje správné naložení vozidel a produktů Volitelná funkce GPS rozeznávání produktu. Automatický výběr produktů. Vstup pro připojení couvací kamery. Jedna obrazovka, dvě funkce. Nastavitelná vážicí poloha pro statické i dynamické vážení. Flexibilní pro různé specifické aplikace. Funkční SQL databáze. Snadné použití a implementace do různýwwch ERP systémů (Enterprise Resource Planning). Funkce pamětí, přerušované práce a míchání směsí a funkce pokročilého vyhledávání v pamětech a výstupů z nich Přesné vedení záznamů, dohledatelnost a řízení zásob. 5 v paměti uložených předvoleb s nastavením pro opakovanou práci. Možnost několika aktivních (vedle sebe běžících) úkolů. Volitelná funkce GPRS (General Packet Radio Service) a Wi-Fi konektivita. Jedno- nebo dvousměrná komunikace s centrální kanceláří. Přerušované nakládání. Vozidlo a přívěs. Vícekanálové a celkové součty. Načítání nákladů pro deset různých pracovních nářadí, např. lžíci, drapák apod. Výstupy XML dat: sériový, ethernet a USB. Bezpečná a efektivní manipulace s daty. Výstup na tiskárnu s konfigurovatelným výstupem. Tisk souhrnných dat o nákladech, celkových součtech, loga firmy a označení produktu značkou CE. Jemné doladění kalibrace. Rychlé a snadné nastavení kalibrace, aby odpovídala místní váze, např. mostové. Interní zvukový signál. Nastavitelná signalizace mezního nákladu. Tlačítko pro „PAUSE“ systému.
VAHY PRO, s.r.o. BOŘISLAV 159 415 01 TEPLICE

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE VOLEJTE

JEŠTĚ DNES +420 775151519

N GRAVEX TM