SILNIČNÍ MOSTOVÉ VÁHY, KOLEJOVÉ VÁHY, VÁHY PRO NAKLADAČE A MANIPULÁTORY, MOBILNÍ VÁŽÍCÍ

SYSTÉMY

SNÍMAČE SIL
Dříve používané mechanické, optické ale i akustické a pneumatické tenzometry byly vytlačeny tenzometry elektrickými odporovými a polovodičovými, což jsou pasivní čidla nalepená na povrchu součásti (páskové tenzometry) nebo pevně spojená s měřeným tělesem (průmyslové tenzometry pro váhy, trvalé sledování mostních konstrukcí), která převádějí mechanickou deformaci na změnu elektrického odporu. První elektrické tenzometry byly použity kolem roku 1938 pro studium deformací lokomotivních součástek. Byly to tenzometry kovové drátkové. Vodič o délce l a průřezu S z materiálu s měrným elektrickým odporem ρ má odpor: R = ρ. (l/ S) Je-li vodič tenzometru pevně spojený s povrchem měřeného namáhaného objektu, stejné deformace jako objekt. Tedy při natahování se zvětšuje jeho délka, zmenšuje průřez a podle použitého materiálu se mění i jeho měrný elektrický odpor. U kovových odporových tenzometrů je měrný elektrický odpor jejich materiálu prakticky nezávislý na deformaci, tedy veličina ρ je konstantní. Na změny odporu kovového tenzometru mají pak vliv jen rozměry jeho vodiče. U polovodičových odporových tenzometrů, v nichž vodičem je například křemíkový pásek, se výrazněji projevuje piezorezistivní jev, tj. závislost měrného odporu ρ na mechanické deformaci. Tenzometrická růžice Pro snímání deformace ve více směrech jsou vyráběny tenzometry s více vzájemně natočenými mřížkami na jedné podložce - tenzometrické růžice. K úplnému určení napjatosti v daném místě povrchu jsou zapotřebí tři mřížky; dva základní druhy růžic mají rozložení mřížek buď - 120° - 240° nebo - 45° - 90°. Jednotlivé mřížky jsou vzájemně galvanicky odděleny (izolovány) DÁLE ZDE http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenzometr#Popis_tenzometru_a_druhy
Co říká o snímačích sil (TENZOMETRECH) WIKIPEDIA
NOVINKA- snímače sil zn. GRAVEX™ Snímače sil zn.GRAVEX ™ typ GX-LTS-13 jsou vyrobeny ze speciální nerezové ocele,hermeticky uzavřené s krytím IP68 (EN60529),jsou schváleny dle OIML R60 TC8355 v třídě přesnosti C3 a C4 (3000 a 4000 ověřitelných dílků) pro váhy s neautomatickou činností dle ČSN EN 45501+AC. Použití snímačů sil GRAVEX ™ typ GX-LTS-13: -silniční váhy -sila -násypky -testovací zařízení Záruka 24 měsíců
Indikátory Indikátory Snímače sil Snímače sil Displeje Displeje Bezdrátová zařízení Bezdrátová zařízení Závory semafory Závory semafory Závaží Závaží Úvod Úvod Produkty Produkty O nás O nás Poptávka Poptávka Kontakt Kontakt E-shop E-shop GRAVEX N TM VÁŽENÍ  BEZ  LIMITŮ Kamery Kamery
VAHY PRO, s.r.o. Bořislav 124 415 01 Teplice E-mail: vahypro@vahypro.cz Tel/fax: +420 475 620 800 Tel: +420 475 221 370 Starší webové stránky Gravex
GRAVEX N TM
VÁŽENÍ BEZ LIMITŮ
Katalog